V čem umíme být užiteční

V čem umíme
být užiteční


Ekonomický rozvoj obcí, měst a regionů, regionální politika
 • rozvojové politiky, koncepce a strategie
 • programy rozvoje a akční plány
 • rozvojové aktivity a opatření
 • příprava a implementace projektů (financovaných z EU, národních i regionálních programů, soukromých zdrojů)
 • marketingové studie
 • studie proveditelnosti (Feasibility study)
 • logický rámec projektu (LogFrame)
 • programy rozvoje cestovního ruchu
Rozvoj podnikání a management
 • strategický a podnikatelský audit
 • strategie firmy
 • marketing a marketingový management
 • rozvoj podnikání ve službách a v cestovním ruchu
 • příprava a implementace projektů (financovaných z EU, národních i regionálních programů, soukromých zdrojů)
 • marketingové studie
 • studie proveditelnosti (Feasibility study)
 • logický rámec projektu (LogFrame)
Vzdělávání a osobní rozvoj v oblasti
 • strategického managementu
 • marketingu
 • cestovního ruchu
Regenerace (ekonomická, sociální, fyzická)
 • regenerace oblastí a lokalit vč.
  • studie využitelnosti
  • marketingové studie
  • studie proveditelnosti (Feasibility study)
 • programy a projekty rozvoje pro regeneraci

^ nahoru