Reference a realizované projekty (ČR)

Reference
a realizované projekty v ČR


Nejvýznamnější referencí je vždy spokojenost klientů a dobře vykonaná práce. Jaké projekty a pro které klienty Enterprise plc / Enterprise plc, s. r. o. tedy zpracovávala a kterými významnými projekty v prioritní oblasti - cestovním ruchu - se můžeme pochlubit v České republice i v mezinárodním měřítku:

Projekty Enterprise plc/Enterprise plc, s. r. o. v České republice

 • 03/1995 - 06/1997 - British KHF / Lancashire Enterprises, plc
  Trénink trenérů managementu a vývoj manažerských institucí
 • 03/1995 - 06/1996 - Phare
  Odborná asistence pro studii dlouhodobé a opakující se nezaměstnanosti v České republice
 • 12/1995 - 08/1996 - Phare
  Vzdělávání pro zástupce municipalit v regionu Severní Moravy
 • 09/1996 - 11/1997 - Phare
  Studie informačních potřeb malých a středních podnikatelů
 • 10/1996 - 03/1997 - Phare
  Průzkum sektoru malého a středního podnikání v České republice
 • 07/1998 - 06/1999 - Phare
  Projekt Phare "Rozvoj místní infrastruktury cestovního ruchu v regionu Severní Moravy a Slezska
 • 07/1998 - 06/1999 - Phare
  Projekt Phare "Turistický informační systém Severovýchodních Čech
 • 1998 - 1999 - Mikroregion Vrbensko
  Zpracování Strategie rozvoje mikroregionu Vrbensko
 • 1998 - 1999 - Mikroregion Žulovsko
  Zpracování Strategie rozvoje venkovského mikroregionu Žulovsko
 • 1998 - 1999 - Mikroregion Frýdlantsko - Beskydy
  Zpracování Strategie rozvoje venkovského mikroregionu Frýdlantsko - Beskydy
 • 1999 - Mikroregion Javornicko
  Zpracování SWOT analýzy pro projekt Strategie rozvoje mikroregionu Javornicko
 • 1999 - 2000 - Mikroregion Zlatohorsko
  Zpracování Strategie rozvoje venkovského mikroregionu Zlatohorsko
 • 2000 - Městský úřad Třinec
  Zpracování Strategie rozvoje města Třince do roku 2010
 • 2000 - Mikroregion Rýmařovsko
  Zpracování Strategie rozvoje venkovského mikroregionu Rýmařovsko
 • 2000 - Mikroregion Bruntálsko
  Zpracování Strategie rozvoje venkovského mikroregionu Bruntálsko
 • 2000 - Mikroregion Jablunkovsko
  Zpracování Strategie rozvoje venkovského mikroregionu Jablunkovsko
 • 2000 - Mikroregion Jesenicko
  Zpracování Strategie rozvoje venkovského mikroregionu Jesenicko
 • 09/2000 - 12/2000 - Město Albrechtice
  Strategie rozvoje sdružení obcí Bruntálska
 • 01/2001 - 06/2001 - Město Jeseník - Phare
  Marketingová strategie okresu Jeseník ve vztahu k investorům
 • 01/2001 - 06/2001 - Euroregion Praděd (ČCCR)
  Marketingová studie rozvoje cestovního ruchu jesenické části Euroregionu Praděd
 • 01/2001 - 06/2001 - Mikroregion Dívčí Hrad
  Marketingový plán rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu a informačního centra v Dívčím Hradu
 • 08/2001 - 08/2002 - Město Jeseník
  Strategie rozvoje města Jeseníku
 • 07/2001 - 04/2002 - Moravskoslezský kraj (ČCCR)
  Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska
 • 12/2001 - 12/2002 - Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
  Program rozvoje cestovního ruchu v Plzeňském regionu - IRP
 • 07/2002 - 01/2003 - Region Poodří
  Strategie rozvoje venkovského regionu Poodří
 • 08/2002 - 07/2003 - Zlínský kraj
  Program rozvoje cestovního ruchu ve Zlínském kraji
 • 08/2002 - 08/2003 - Olomoucký kraj
  Program rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém kraji
 • 08/2002 - 08/2003 - Středočeský kraj
  Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji
 • 02/2003 - 07/2003 - Moravskoslezský kraj
  Strategie rozvoje cestovního ruchu na Osoblažsku
 • 04/2003 - trvá - Moravskoslezský kraj
  Propagace mikroregionu Slezská Harta - Informační systém turistických možností a investičních příležitostí do cestovního ruchu
 • 02/2003 - 12/2003 - Mikroregion Vrbensko
  Aktualizace Strategie rozvoje mikroregionu Vrbensko
 • 09/2003 - 12/2003 - Mikroregion Zlatohorsko
  Aktualizace Strategie rozvoje venkovského mikroregionu Zlatohorsko
 • 07/2003 - 12/2003 - MMR ČR - POV / Mikroregion Jesenicko
  Projekt "Vytvoření systému strategického řízení a výkonného sekretariátu mikroregiony"
 • 09/2003 - 12/2003 - Region Poodří
  Zpracování společného programového dokumentu (strategie) Mikroregionu Bílovecko, Mikroregionu Odersko, Regionu Poodří a Města Studénky pro potřeby přípravy a předložení projektu v rámci iniciativy Leader +
 • 10/2003 - 12/2003 - Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism
  Cestovní ruch v regionech České republiky (kompilace programů cestovního ruchu, zpracovaných na úrovni krajů a turistických regionů
 • 09/2003 - 09/2004 - Moravskoslezský kraj
  Destinační management turistického regionu Severní Morava a Slezsko

Mezinárodní projekty Enterprise plc/Enterprise plc, s. r. o.

^ nahoru