Česká dcera, britská matka

Česká dcera,
britská matka


Enterprise plc, s.r.o., Česká republika

Enterprise plc, s. r. o. je stoprocentní dceřinou společností britské Enterprise plc. Společnost byla založena v roce 2002 po 10-ti letém působení britské mateřské společnosti v České republice a po realizaci téměř tří desítek projektů financovaných jak ze zahraničních fondů (British Know How Fund, Phare atd.), tak z místních zdrojů. Společnost se svými aktivitami zaměřuje primárně na oblast ekonomického rozvoje, která je významnou doménou mateřské Enterprise plc. V rámci problematiky ekonomického rozvoje je pak Enterprise plc, s. r. o. orientována na sektor cestovního ruchu.

Dlouholetá spolupráce s partnery z regionu ovlivnila i rozhodnutí o lokalizaci firmy Ostravě, 3. největším městě republiky a zároveň metropoli regionu, který může nejlépe využít zkušeností odborníků z oblasti aktivit, tvořících jádro ekonomického rozvoje.

Spojení zkušeností a sítě expertů mateřské společnosti na straně jedné a dokonalé znalosti místního prostředí a zkušeností z práce v tomto prostředí odborníky z dceřiné Enterprise plc, s. r. o. na straně druhé, vytváří ideální podmínky pro úspěšnost společných rozvojových projektů a záměrů.

Přesto že Enterprise plc, s. r. o. je relativně velmi mladou společností, může se již dnes prezentovat celou řadou úspěšných aktivit realizovaných jak v samotném Moravskoslezském kraji, resp. regionu Severní Morava a Slezsko, tak v ostatních regionech České republiky. Řada úspěšných rozvojových aktivit v sektoru cestovního ruchu významně ovlivnila i další směrování společnosti. Nejsilnější oblastí aktivit je dnes tedy rozvoj cestovního ruchu a to zejména právě v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska.


Enterprise plc, Velká Británie

Enterprise plc vznikla původně jako rozvojová agentura Lancashire County Council. Vzhledem k regionální potřebě a úspěšnosti skupiny odborníků na ekonomický rozvoj byla agentura privatizována a transformována na Lancashire Enterprise Ltd., stále však s významným majetkovým podílem hrabství. Nejrazantnější růst společnost zaznamenala na přelomu 20. a 21. století. Po přejmenování a transformaci na akciovou společnost - Enterprise plc - a majetkové restrukturalizaci vlastnických podílů začala společnost razantně růst zejména díky sérii převzetí jiných společností.

Významným historickým krokem bylo spojení se skupinou ARM. Po tomto spojení se Enterprise plc stal vedoucí firmou v oblasti ekonomického rozvoje nejen co do úspěšnosti svých aktivit z minula, ale i co do velikosti společnosti a jejich ekonomických výsledků.

Od roku 1995 a počáteční investici ve výši 5 mil. £ společnost každoročně investuje kolem 2,5 mil. £, ročně řídí nebo participuje na více než 200 000 projektech a zakázkách, zaměstnává celkem na 5000 pracovníků a roční obrat dosahuje téměř 300 mil. £.

Regionální rozvoj
  • Ekonomická politika
  • Regionální politika
Sociální iniciativy
  • Služby v oblasti celoživotního vzdělávání
  • Sociální politika
  • Služby v oblasti osobního rozvoje a vzdělávání
Podnikatelské služby
  • Rozvoj podnikání
  • Management inovací a technologií
  • Management životního prostředí
Regenerace
  • Regenerace oblastí
  • Programy fyzického rozvoje

^ nahoru