Posláním Enterprise plc, s. r. o.

Poslání Enterprise plc je napomáhat klientům k dosažení optimálních marketingových a ekonomických výsledků při realizaci nabídky na jejich cílových trzích a tím zásadně přispívat ke zvyšování jejich potenciálu úspěšnosti.


Jakým způsobem toho dosahujeme

Jak toho dosahujeme
  • úzkou spoluprací s klientem ve všech fázích řešení
  • týmovým stylem práce
  • využíváním rozsáhlých mezinárodních zkušeností naší mateřské firmy
  • kombinací britské konzervativnosti s českým smyslem pro improvizaci
  • důrazem na marketingový přístup k řešení
  • otevřeností a kreativitou řešení
  • snahou o originalitu výstupů

Aktuality

Aktuality Unable to select database!